Бързо замразени

Охладени

Новини

НВМС стартира проверки в магазинната мрежа

23.11.2010

НВМС стартира проверки в магазинната мрежа с цел установяване произхода на месните продукти.

Регламент ЕО 543/2008

23.11.2010

Регламент ЕО 543/2008 въвежда правила по отношение на някои стандарти за предлагане на пазара на месо от домашни птици.