Бързо замразени

Охладени

За нас

 

     Спиралният тунел за охлаждане и бързо замразяване позволява индивидуално охлаждане и индивидуално бързо замразяване на продуктите, което означава висока трайност, ниски загуби при размразяване и запазване на вкусовите качества на заготовките, както и улеснение при употребата им. Предприятието разполага със собствена хладилна складова база за съхранение на суровини и готови продукти, както и с транспортни средства, оборудвани за превоз на стоки в замразено и охладено състояние. 
     Производствената дейност е с функционирща система за безопасност на храни – НАССР и GMР,която непрекъснато се усъвършенства и доразвива. Предприятието за преработка на бели меса е едно от първите със статут за съответствие с Европейско законодателство за храните и търговия в ЕС през 2007г.
     Безопасността на произвежданите продукти и коректността към потребителя, и неговото своевременно информиране е от първостепенно значение за ръководството на Предприятието за преработка на бели меса – гр. Радомир. За целта суровината и готовия продукт се подлагат ежеседмично на лабораторни изпитания в лицензирана лаборатория, както за вътрешен контрол, така и от официалните ветеринарни служби. Чрез вземане на смивки от оборудването, което е в контакт с пилешкото месо по време на производствения процес, се следи микробиологичния статус на повърхностите в залата за производство. Санитарната обработка – почистване и дезинфекция на помещения, машинен парк и складови бази, както и на производствения инструментариум и инвентар – се осъществява с детергенти и дезинфектанти на водещи европейски фирми в тази област.
     За своите клиенти „Вланел” е изградена традиция и запазена марка за висококачествени продукти от пилешко месо с превъзходен вкус. За своите партньори „Вланел” е израз на лоялност и коректност във взаимоотношенията.